Werkzaamheden

q

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Boonstoppel Groen verzorgt in opdracht van (semi-)overheidsinstanties op landelijk, regionaal en gemeenteniveau tal van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Denk aan boomverzorging, maai- en slootwerk, baggerwerkzaamheden, plantsoenbeheer, groenonderhoud op sportcomplexen en veel meer.

SCHOOLPLEINEN & ZORGTUINEN

De aanwezigheid van groen in onze leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan ons welzijn. Ook op scholen en zorginstellingen in stedelijke gebieden raakt men steeds meer doordrongen van het belang van planten en groenvoorzieningen. Boonstoppel Groen tovert grauwe zorgcomplexen en kale schoolpleinen om tot oases van groen.

q
q

GROEN OP HET WERK

De aanwezigheid van planten, bloemen en bomen bevordert de gezondheid en het welbevinden van mensen. Op het werk bieden planten en bloemen, maar ook binnen- en buitentuinen rust. Werknemers ervaren minder prikkels en minder stress. Ook draagt groen bij aan een schonere lucht, stimuleert het de veiligheid en zorgt het zelfs voor meerwaarde van uw onroerend goed.

HOVENIER AAN HUIS

Wilt u uw tuin professioneel laten ontwerpen en aanleggen? Of is uw huidige tuin toe aan renovatie of een onderhoudsbeurt? Onze hoveniers kunnen u van A tot Z helpen bij al uw wensen en ideeën voor uw tuin.

q

Boonstoppel Groen | Natuurlijk doen!