Social Return

Boonstoppel Groen hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social Return is daar een belangrijk onderdeel van. Wij vinden het belangrijk dat mensen die – om wat voor reden dan ook – niet gemakkelijk een baan vinden een kans krijgen om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

 

Binnen ons bedrijf zijn meerdere mensen actief die in het verleden vanwege een gebrek aan opleiding of werkervaring in een uitzichtsloze positie terecht waren gekomen. Wij bieden hen een leerstage en opleiding en het uitzicht op een vaste baan in een hecht team van medewerkers. Met succes. Veel van deze medewerkers zijn inmiddels al jaren met veel plezier werkzaam binnen ons bedrijf.

Het gras hoeft niet groener te zijn aan de overkant.