Waterberging St. Michaëlschool

Categorie
Onderwijs & Zorg, Sport & Spel, Water
Over dit project

In samenwerking met expertisecentrum ‘De Groene School’ heeft Boonstoppel Groen het schoolplein van de St. Michaëlschool hemelwaterbestendig gemaakt. Na het maken van een analyse van de oorzaken van de wateroverlast is een Plan van Aanpak opgesteld om de afwatering van het plein te verbeteren.

In het bestaande grasveld en onder een deel van het kunstgrasveld is een waterberging van lavakorrels gerealiseerd. De aanleg van de waterberging in het bestaande grasveld zorgt voor de noodzakelijk ruimte om hemelwater op te vangen. Deze waterberging is, samen met het boomstam-speelelement, op een dusdanige wijze vormgegeven dat een ‘beek’ ontstaat. Deze waterberging biedt niet alleen een praktische oplossing voor de wateroverlast maar vormt ook een uitnodigend speels element op het plein.