Dijkversterking Bergse Linker Rottekade

Categorie
Water
Over dit project

Goed functionerende dijken/waterkeringen is in ons land van groot belang. Boonstoppel Groen draag haar steentje daaraan bij. Aan de Bergse Linker Rottekade heeft Boonstoppel Groen de dijk langs de Rotte op diverse plaatsen versterkt d.m.v. grondophoging. Ten zuiden van de Prinses Irenebrug was de bestaande houten deksloof op de damwand aan vervanging toe. Deze houten deksloof is verwijderd en vervangen voor een hogere betonnen deksloof.