Beschoeiing waterkant

  • waterkant-beschoeiing
  • Groenonderhoud parken

Categorie
Water
Over dit project

Boonstoppel Groen onderhoudt en beheert waterpartijen in opdracht van gemeenten, waterschappen en landschapbeheerders. Wij verzorgen de aanleg van natuurlijke oevers en beschoeiingen, verwijderen plantengroei uit watergangen en voeren graaf- en baggerwerkzaamheden uit. Ook restaureren we houten voetgangers- en fietsbruggen of leggen deze desgewenst opnieuw aan.