Archief

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Boonstoppel Groen de watergang nabij de de Verlaatstraat en de Achterdijk te Rotterdam verbreedt. Deze watergang staat in verbinding met een hemelwaterriolering. Boonstoppel Groen heeft een ontwerp gemaakt om een noodzakelijk verschil in waterpeilen te creëren en het...

Goed functionerende dijken/waterkeringen is in ons land van groot belang. Boonstoppel Groen draag haar steentje daaraan bij. Aan de Bergse Linker Rottekade heeft Boonstoppel Groen de dijk langs de Rotte op diverse plaatsen versterkt d.m.v. grondophoging. Ten zuiden van de Prinses Irenebrug was de bestaande...

In samenwerking met expertisecentrum ‘De Groene School’ heeft Boonstoppel Groen het schoolplein van de St. Michaëlschool hemelwaterbestendig gemaakt. Na het maken van een analyse van de oorzaken van de wateroverlast is een Plan van Aanpak opgesteld om de afwatering van het plein te verbeteren. In het...

Boonstoppel Groen onderhoudt en beheert waterpartijen in opdracht van gemeenten, waterschappen en landschapbeheerders. Wij verzorgen de aanleg van natuurlijke oevers en beschoeiingen, verwijderen plantengroei uit watergangen en voeren graaf- en baggerwerkzaamheden uit. Ook restaureren we houten voetgangers- en fietsbruggen of leggen deze desgewenst opnieuw aan....