Openbaar Groen

plantsoenbeheer en parkonderhoud

Plantsoen- en parkonderhoud

Onderhoud van plantsoenen, parken en ander openbaar groen is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Wij verzorgen onder andere de beplanting, snoeiwerkzaamheden, onkruid- en ziektebestrijding, we zaaien en maaien grasvelden en gazons, steken graskanten, onderhouden waterpartijen, schoffelen, wieden en harken, knippen hagen, verzorgen bomen, etc. Dat doen we allemaal op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier, nagenoeg zonder gebruik van chemische middelen. Uiteraard verwijderen we ook het aanwezige zwerfafval.

Boom planten

Bosaanleg

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 1000 tot 1500 hectare aan nieuwe bossen aangelegd. Dat gebeurt vaak in opdracht van boeren, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en nieuwe landgoedeigenaren.

Om al de functies van een bos goed tot hun recht te laten komen, is voor de aanleg gedegen kennis nodig van het gehele bebossingsproces – van de planvorming en uitvoering tot het beheer in de eerste jaren na aanplant. Boonstoppel Groen is een ervaren bebosser. Wij creëren bosterreinen die nu en in de toekomst tegemoet komen aan uw wensen en eisen. Uiteraard doen we dit tegen acceptabele kosten en met zo min mogelijk hobbels tijdens de planvorming en aanleg.

hondenbeleid-gemeenten

Hondenpoepbeleid

In samenwerking met Apport helpt Boonstoppel Groen gemeenten met de ontwikkeling en uitvoering van hondenpoepbeleid. Het doordachte concept combineert alle maatregelen die bij hondenpoepbeleid komen kijken: beleidsvorming, voorzieningen, reiniging, handhaving, monitoring én de communicatie naar de hondenbezitter en de niet-hondenbezitter.

Wij geloven dat een effectief en duurzaam hondenpoepbeleid het beste tot stand komt in nauwe samenwerking met de gemeente. Op die manier maken we optimaal gebruik van de deskundigheid van beide partijen.
Groen op scholen door speeltuinen

SPEELTUINEN

Het onderhoud van openbare speeltuinen en speeltoestellen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Boonstoppel Groen wordt regelmatig ingeschakeld voor de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Voorkomende werkzaamheden zijn het reinigen van het speelzand, controle van de veiligheid van de ondergrond en de speeltoestellen en het onderhoud en beheer van het belendende groen.

Bagger werkzaamheden

BAGGERWERKZAAMHEDEN

Boonstoppel beschikt over het juiste materieel en gecertificeerde samenwerkingspartners voor het uitbaggeren van watergangen en de juiste verwerking en afvoer van de baggerspecie. De baggerspecie storten we op door de gemeente aangewezen akkers of in ons eigen baggerdepot. Ook voor het ophogen van (recreatie)eilanden en het uitdiepen van ligplaatsen voor boten en arken kunt u bij Boonstoppel Groen terecht.

Boom verzorging

BOOMVERZORGING

Boonstoppel Groen is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het boombestand in de Hoeksche Waard en gemeenten ten zuiden van Rotterdam. Tijdens een boominspectie kijken we naar de wortelvoet van de boom, de stabiliteit en eventuele aantastingen of ziekten. Waar nodig snoeien en rooien we. Alle boominspecties die wij doen, worden uitgevoerd door Europees gecertificeerde boomverzorgers.

Groene daken

GROENE DAKEN

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen ervoor om hun dak met planten te bedekken. Met reden. Een groen dak heeft veel voordelen. Zo gaat uw dakbedekking dankzij een groen dak langer mee. Ook heeft het een gunstige uitwerking op de temperatuur in het pand. Een groen dak zorgt voor koelte op een warme zomerdag en voor isolatie als het buiten koud is.

Waarom
Boonstoppel Groen?

VEILIG &
VAKKUNDIG

INNOVATIEF & RESULTAATGERICHT

GECERTIFICEERD &
ERVAREN

SOCIAAL &
DUURZAAM