CO2-Prestatieladder

Boonstoppel Groen heeft inzicht in CO2

Binnen Boonstoppel Groen BV staat duurzaamheid hoog op de agenda. In dat kader hebben wij de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf in kaart gebracht. Met deze carbon footprint maken we voor onszelf en derden inzichtelijk welk effect ons handelen heeft op de CO2-problematiek. Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen is Boonstoppel Groen BV aangesloten op diverse informatiebronnen. We zijn lid van branchevereniging VHG, aangesloten bij SKAO en Duurzameleverancier.nl.

 

Meer actief ondersteunt Boonstoppel Groen BV diverse duurzaamheidsinitiatieven, zoals coöperatie HoekscheWaardDuurzaam en Hoekschewaards Landschap. Laatstgenoemde is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op het behoud, de bescherming, het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. Boonstoppel Groen BV levert jaarlijks tijdens het wilgenknotseizoen snippercombinaties, kranen, vrachtwagens en bediening om het vrijgekomen hout te verwerken.

 

Boonstoppel Groen BV heeft voor het vaststellen van de carbon footprint alle gegevens verzameld over de voorkomende emissies. Op basis van deze emissies en de conversiefactoren is de totale hoeveelheid CO2-uitstoot berekend.

Over de CO2-prestatielader

Koolstofdioxide – of CO2 – is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste anderhalve eeuw extreem toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Een van de voornaamste broeikasgassen is CO2. De enorme uitstoot van broeikasgassen heeft zelfs invloed op de klimaatverandering van de aarde. Daar moeten we dus iets aan doen.

CO2-prestatieladder

Om de CO2-uitstoot duurzaam terug te dringen heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) de CO2-Prestatieladder in het leven geroepen. Het doel is om door innovatie en samenwerking tussen gecertificeerde bedrijven CO2-uitstoot sterk te reduceren.

 

Naar de SKAO website >>

 

Boonstoppel Groen vindt dat belangrijk. Binnen onze bedrijfsvoering zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om energie te besparen door duurzame oplossingen te bedenken en te implementeren. Ook kiezen we voor efficiënt gebruik van materialen om zo het milieu minimaal te belasten. We zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om onze footprint zo klein mogelijk te maken. Inmiddels hebben we niveau 5 van de CO2-Prestatieladder bereikt. En daar zijn we best trots op.

 

Klik hier om meer te lezen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven die wij ondersteunen.

Voortgangsrapportages

Hier kunt u onze voortgangsrapportages inzien en downloaden.

Communicatie

Hier kunt u onze nieuwsbrieven inzake footprint inzien en downloaden.

 

 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint totaal 1e helft 2021
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2020
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint totaal 1e helft 2020
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2019
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint totaal 1e helft 2019
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2018
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint eerste helft 2018
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2017
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint eerste helft 2017
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2016
 • Klik hier voor de nieuwsbrief inzake footprint 2015

Inzicht

Reductie

 • Klik hier voor de Energie Reductie Actieplan 2022

Transparantie

Als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste anderhalve eeuw extreem toegenomen. Daar moeten we dus iets aan doen.