Boomverzorging

Om de gezondheid van een boom te waarborgen, is boomverzorging uitermate belangrijk. Bij Boonstoppel Groen werken Europees gekwalificeerde boomverzorgers met zeer specifieke kennis over een groot aantal boomsoorten. Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Boominspectie

Tijdens de boominspectie wordt er aandacht besteed aan de wortelvoet, de stabiliteit van de boom en andere eventuele aantastingen en gebreken. Dit wordt visueel gedaan en heet dan ook een VTA controle (Visual Tree Assisment. Boominspectie is zeer specialistisch werk en zodoende worden de boominspecties uitgevoerd door onze Europees Gecertificeerde Boomverzorgers. Een Treeworker is gecertificeerd en opgeleid om bomen te kennen en gebreken te herkennen zodat een boom gezond en veilig is.

 

 

Bomen kappen

Kortzetten

Onderhoud