Dakpark Rotterdam
U kent ons van buiten!
kantmaaienweb

Groenaanleg en -beheer?

Boonstoppel regelt het.

Van park- en plantsoenonderhoud…

boonstoppelgroen

… tot duurzame beschoeiing van waterpartijen.

En het verwijderen van plantengroei in water.

Boonstoppel Groen  |  Natuurlijk doen!

Openbaar groen

Plantsoenonderhoud, parkaanleg, de tuin rondom een overheidsgebouw? Wij zorgen voor fris en goed onderhouden groen!

School & zorg

Groen is onmisbaar in de leefomgeving van mensen. Rondom zorginstellingen en scholen profiteren mensen aantoonbaar van de aanwezigheid van groenvoorzieningen.

Water

Een goed functionerend watersysteem is in ons waterland noodzakelijk. Boonstoppel Groen realiseert natuurvriendelijke oevers, beschoeiingen en damwandconstructies.

NIEUWS

Dakpark voorjaar 2014

CITYMARKETING ROTTERDAM

Citymarketing doe je ook door groen in de stad een prominente rol te geven. Een groene stad is een gezonde stad. In Rotterdam realiseerden we de aanleg van groene daken.

plantsoen-park-onderhoud

GROEN IN HET PLANTSOEN

Onderhoud en beheer van openbaar groen, zoals parken, plantsoenen, stadstuinen en bossages, vormen een belangrijk deel van de werkzaamheden van Boonstoppel Groen.

baggerbedrijf baggerwerkzaamheden

VAN BOS TOT BAGGER

Boonstoppel Groen is breed inzetbaar voor onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte – variërend van de aanleg van boscomplexen tot de uitvoer van baggerwerkzaamheden.

Het gras hoeft niet groener te zijn aan de overkant.